Local Initiative For Empowerment Sierra Leone

Welkom

Geschiedenis van onze organisatie

Tijdens de ebola-crisis in 2014-2015 in West Africa ging Stichting Sierra Leona Ebola Campaign Team Holland (SSLECTH) een samenwerking aan met de noodhulporganisatie Kickebola .

Kickebola zamelde met de vrijwilligers goederen en geld, gaf informatie aan de Nederlandse samenleving en drong bij de Nederlandse regering aan op meer hulp. Het lukte Kickebola om de aandacht van de Nederlandse regering te krijgen.

Eind 2014 zijn SSLECTH en Kickebola uiteen gegaan vanwege verschil in inzichten.

De vrijwilligers in Sierra Leone gaven aan dat zij hulp wilden blijven bieden in post-ebola Sierra Leone.
Een van de vrijwilligers in Nederland zette met nieuwe bestuursleden een stichting op.  In plaats van de naam Kickebola te handhaven besloten zij de stichting een nieuwe naam te geven omdat

  • De wereld “ebola” moe lijkt te worden
  • De stichting ten doel heeft de toekomst van kinderen in Sierra Leone te verbeteren
zie verder ons beleidsplan, klik hier

Met elkaar kozen zij voor de naam Local Initiative For Empowerment Sierra Leone en kozen voor de volgende 3 doelgroepen:

  • Ebola – wezen
  • Zwangere schoolmeisjes die vanwege een overheidsbesluit tijdens hun zwangerschap niet naar school mogen
  • Werkeloze jongeren

Alle onze projecten zijn gerelateerd aan educatie en een toekomst met een baan zodat de kinderen nu en later zichzelf leren te onderhouden.

Local Initiative For Empowerment-Sierra Leone is een zelfstandige, niet politieke organisatie (Stichting) welke is opgezet eind januari door een aantal humantiare Nederlanders in Nederland en Sierra Leoners in Sierra Leone om het volgende te bewerkstelligen:

1. hoop geven aan de meest kansarme in de samenleving, met name de wezen, zwangere schoolmeisjes en werkeloze jongeren.

2. bewustzijn kweken en ondersteuning bieden aan de levensomstandigheden en veiligheid van boven genoemde groepen.

3. reageren op de benodigheden die bovengenoemde groepen nodig hebben om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren.

Wij proberen dit te realiseren door donaties van het publiek en bedrijven, lobbieën voor agrarische materialen en ondersteuning, organiseren van fondsenwervingsactiviteiten en alle andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden van wezen, zwangere schoolmeisjes en werkeloze jongeren in Sierra Leone.

In dit verband werken wij samen mey lokale organisaties volgens de lokale wet en regelgeving.

Blog van de voorzitter (Dutch)

Welcome

History of our organization

During the Ebola crisis in West Africa in 2014-2015 the Sierra Leona Ebola Campaign Team Holland Foundation (Dutch abbreviation SSLECTH) collaborated with the relief organization Kick Ebola. 

Kick Ebola collected goods and money, she provided the Dutch society with information and urged the Dutch government for help. Kickebola succeeded in drawing the attention of the Dutch government.

At the end of 2014 Kick Ebola and SSLECTH ended their collaboration because of difference in opinions.

The volunteers in Sierra Leone indicated, they wanted to continue their work in post-Ebola Sierra Leone. One of the volunteers in the Netherlands set up a new foundation, with new members. Instead of the keeping the old name "Kick Ebola", they decided to give the foundation a new name because

  • The world seems to get tired of "Ebola"
  • The foundation aims for improving the future for the children in Sierra Leone
further info see our policy, which you find here

Together they unanimously chose the name "Local Initiative For Empowerment Sierra Leone" (abbreviation LIFE-SL) and chose to focus on the following three groups:

  • Ebola orphans
  • Pregnant schoolgirls, who are prohibited by government decision to go to school
  • Unemployed youth

All the LIFE-SL projects are related to education, so todays childeren will have a future, with jobs, and can be financially self supporting and independent.

Local Initiative For Empowerment Sierra Leone is an independent, non-political and non-profit organization, set up as a foundation in January 2015 by humanitarian Dutch (in the Netherlands) and Sierra Leoneans (in Sierra Leone) to achieve the following:

1. Giving hope to the most disadvantaged in the Sierra Leonean society, especially the orphans, the pregnant schoolgirls and unemployed youth.

2. raising awareness and support the livelihoods and safety of the groups mentioned above.

 3. respond to the necessities to improve the lives and livelihoods of the groups mentioned above.

 We, LIFE-SL, achieve this through donations from the public and businesses, by lobbying for agricultural resources and support, by organizing fundraising activities and other activities that can in any way contribute to improving the lives of orphans, pregnant schoolgirls and unemployed young people in Sierra Leone.

In regard to this, we work with local organizations, and in full conformity of local laws, rules and regulations. 

Blogs from our volunteers

Geregistreerd!

We zijn in Sierra Leone geregistreerd bij het ministerie van sociale zaken en kinderen onder nummer MSWGCA/VOL/N267/2015

Registration

We are registrated at the ministry of social welfare, gender and childrens affaire under number MSWGCA/VOL/N267/2015